1993 - 1991 Ανθρώπινη Φιγούρα & Χώρος

1993 Βολή Ι εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm. Γύψος Moldano - Σκοινί - black light
1993 Βολή ΙIΙ εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm. Σκοινί
1993 Βολή ΙΙ εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm. Σκοινί
1991 Φιγούρα ΙΙΙ 73,5x30x20 cm. Γύψος Molldano, ξύλο