1995 - 1991 Γεωμετρικές Συνθέσεις & Χώρος

1995 Χώρος Ι εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm. Μέταλλο
1995 Σκάκι Πιόνι 33x32x32 cm Πύργος 50x32x32 cm Ίππος 54x32x32 cm Αξιωματικός 51x32x32 cm Βασίλισσα 70x32x32 cm Βασιλιάς 70x32x32 cm Μέταλλο
1995 Εικαστικές προτάσεις για το αίθριο της Κτηματικής Τράπεζας (μακέτα σε υπολογιστή)
1994 Ψευδαίσθηση ΙΙ εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm Ύφασμα βελούδο, καθρέφτης
1994 Εικαστική πρόταση Ι για το χώρο της Πειραιώς 256
1991 Κύβος Μέταλλο, χαλκός Ένας κύβος 90 cm, ο οποίος χωρίζεται σε 8 μικρότερους κύβους διαστάσεων 45 cm έκαστος. Οι κύβοι μπορούν να μετακινούνται και να σταθεροποιούνται με την βοήθεια κλιπς, έτσι ώστε να δημιουργούνται διαφορετικές συνθέσεις στο χώρο. Σίδερο τετράγωνο 1 cm, ατσαλόσυρμα 2,5 cm, φύλλο χαλκού 0,05 mm
1995 Χώρος ΙΙ εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm. Μέταλλο
1995 Παρεμβάσεις σε ανάγλυφα
1994 Ψευδαίσθηση Ι εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm Ύφασμα βελούδο
1994 Ψευδαίσθηση IIΙ εγκατάσταση σε δωμάτιο διαστάσεων 350x275x550cm Ύφασμα βελούδο, ξύλο.
1994 Εικαστική πρόταση ΙI για το χώρο της Πειραιώς 256