1993 - 1992 φιγούρα - πλήθος (αγέλη)

1993 πλήθος (αγέλη) ΙΙΙ 100x106 cm Τσίγκος - ξύλο - slides
1993 πλήθος (αγέλη) IΙ 44x40x50 cm Μέταλλο
1993 πλήθος (αγέλη) Φιγούρες 90x150x160 cm Μέταλλο
1992 Φιγούρα II 20x6x6,5 cm Μέταλλο
1992 Φιγούρα IX 22x6x4 cm Μέταλλο
1992 Φιγούρα VI 74x30x20 cm Μέταλλο
1993 πλήθος (αγέλη) Ι 20x30x38 cm Γύψος
1993 πλήθος (αγέλη) VΙ 60x150x250 cm Μέταλλο - Ξύλο
1992 Φιγούρα I 21x6x6 cm Μέταλλο
1992 Φιγούρα IV 11x4x9 cm Μέταλλο
1992 Φιγούρα V 73,5x30x20 cm Μέταλλο