2018 Platforms Project 2018 WE33 Athens School of Fine Arts

Image

Duration: May 17-20

Alexopoulou Leda, Apostolopoulos Panagiota, Damoulakis Kostas Deseri Katerina Diakoumis Stavros, Dionyssopoulou Elizabeth, Kaziale Stavroula, Karavassilis Claus, Katsoulidis Marianna Kyriacou Sophia Constantoudaki Nikos Lambrou Panagotis, Levendakou Magda, Mitropoulos Andreas, Michael Leon, Beroutsos Athanasios Bompori Angeliki , Panagiotopoulos Mihalas Konstantinos, Papagiannis Theodoros, Papagiannis Sini, Papakonstantinou Thalis, Patraskidis Triantafyllos, Patraskidou Chrysanthi, Perysinaki Bivi, Pechlivani Helen, Reda Hamdy, Renzzou Eva, Savrani Mary, Sergenti Tassos, Skordaki Chrysa, Triantafyllou Dora, Trisbiotis Giannis, Hassiakou Konstantina

Exhibition catalogue

 

 

Website ARTIA Gallery

Website Platform project