2009 Η Ανθρώπινη Μορφή στη Τέχνη, Τεχνόπολις, Αθήνα.

Image

Διάρκεια: 21 Δεκεμβρίου 2009 - 24 Ιανουαρίου 2010

Αναδρομική έκθεση 1200 εικαστικών καλλιτεχνών, μελών του Επιμελητηρίου Εικαστικών Τεχνών Ελλάδος (Ε.Ε.Τ.Ε.) για τα 65 χρόνια ζωής του φορέα.