2019 Κατά της Δογματικής Νάρκης, EPsilon Art Gallery Λουτράκι

Image

Διάρκεια: 8-29 ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2019

Το lifestyle υπηρετεί την επικαιρική ελαφράδα και όχι το νέο. Το νέο στην τέχνη και το λόγο φέρει τη γνώση ότι υπάρχει ένα υβρίδιο επιστήμης – φιλοσοφίας - ηθικής και αυτή είναι η πορεία της ανθρωπότητας έως και σήμερα. Ο Διαλεκτικός Υλισμός των Μαρξ και Ένγκελς αφού ξεκαθάρισε με τον Ιδεαλισμό αποδυναμώνεται με την σειρά του στη νέα γλώσσα της Αστροφυσικής, Βιοτεχνολογίας και της Ηλεκτρονικής Δημοκρατίας - Ηλεκτρονικής Γραμματικής. Το σήμερα των Συμπαντικών οραμάτων αποζητά την δικιά του ανοικτή έρευνα και πλατύτερα τα όρια της σκέψης. Εκεί συνομιλεί το νέο στην τέχνη χωρίς κατ ανάγκη να δεσμεύεται σε μια Δογματική νάρκη.

ΧΡΗΣΤΟΣ Ν. ΘΕΟΦΙΛΗΣ, τεχνοκριτικός