2014 ΤΙΩ ΕΙΛΑΡ 7, Conduit, Αθήνα

Image

Διάρκεια: 24 Σεπτεμβρίου - 4 Οκτωβρίου 2014

Το TIO ILAR στην αρχαία αττική διάλεκτο (και γράμματα) μεταφράζεται: «Παρέχω στέγη, προστασία», το ερμηνεύουμε ως «παρέχω τη γη όπου ανθίζουν οι σπόροι».
Μια στέγη και μια γη σε καλλιτέχνες που στα πρώτα τους επαγγελματικά βήματα έχουν το προνόμιο να εκθέτουν με καταξιωμένους καλλιτέχνες και σε εκείνους τους καταξιωμένους καλλιτέχνες που συμμετέχουν λόγω προσωπικής ανάγκης να προσφέρουν και όχι επαγγελματικής ανάγκης.

Ένα ζωτικό μέρος του μοντέλου TIO ILAR είναι ότι το 30% όλων των πωλήσεων δωρίζεται στην Ελληνική Εταιρεία Εγκεφαλικής Παράλυσης (http://www.eps-ath.gr). Ωστόσο, αυτές οι δωρεές δεν αφαιρούνται από το ποσοστό των καλλιτεχνών.