1992 - 1993 φιγούρα - πλήθος (αγέλη)

1992 Φιγούρα VI 74x30x20 cm Μέταλλο