1991 - 1995 Γεωμετρικές Συνθέσεις & Χώρος

Ένας κύβος 90 cm, ο οποίος χωρίζεται σε 8 μικρότερους κύβους διαστάσεων 45 cm έκαστος. Οι κύβοι μπορούν να μετακινούνται και να σταθεροποιούνται με την βοήθεια κλιπς, έτσι ώστε να δημιουργούνται διαφορετικές συνθέσεις στο χώρο. Σίδερο τετράγωνο 1 cm, ατσαλόσυρμα 2,5 cm, φύλλο χαλκού 0,05 mm

1995 Παρεμβάσεις σε ανάγλυφα του Α' Εργαστηρίου Γλυπτικής Α.Σ.Κ.Τ.