2011 4η Εικαστική Συνάντηση BAZAART “EXCLUSIVE”, Τεχνόπολις, Αθήνα.

Image
4η Εικαστική Συνάντηση BAZAART “EXCLUSIVE”, Τεχνόπολις, Αθήνα.

Διάρκεια: 1-8 Δεκεμβρίου 2011