Εγκατάσταση

στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 2017

video 2:13 sec

Γενικά Αρχεία του Κράτους Αθήνα 2014

Δουλεύοντας στο

Εργαστήριο 2018

Εγκατάσταση

Dépôt Art gallery Αθήνα 2018

4o Συμπόσιο Γλυπτικής

Ελληνικό Β. Τζουμέρκων (Μουσείο Θ. Παπαγιάννης) 2013